Европско право игра све већу улогу у унутрашњем радном праву (нарочито кроз европске директиве и судску праксу два европска врховна суда). Покрет се више не може игнорисати од почетка примене Лисабонског уговора (1. децембар 2009). У медијима све чешће одјекују дебате које имају своје изворе у европском социјалном праву.

Познавање европског радног права је стога важна додатна вредност за правну обуку и праксу у компанијама.

Овај МООЦ вам омогућава да стекнете базу знања из европског радног права како бисте:

  • како би се обезбедила боља правна сигурност одлука предузећа
  • да спроводи права када француски закон није у складу

Неколико европских стручњака бацило је посебно светло на неке теме које се проучавају у овом МООЦ-у, као што су здравље и безбедност на раду или европски друштвени односи.

Наставите да читате чланак на оригиналном сајту →

ПРОЧИТАЈТЕ  Брже створите профитабилно пословање (40 акционих планова)