Послодавци су дужни да покрију део путних трошкова запослених који користе јавни превоз.

Ова путовања морају бити обављена јавним превозом или услугом јавног изнајмљивања бицикла.

Покривеност износи најмање 50% трошкова сезонских карата за путовања између уобичајеног пребивалишта и радног места (Закон о раду, чл. Р. 3261-1).

Накнада се врши на основу тарифа за другу класу и мора одговарати најкраћем путовању између куће и места рада. Мора се одржати најкасније у месецу који следи након месеца за који је претплата коришћена.

Пропуснице за које је период важења годишњи подлежу надокнади која се дистрибуира месечно током периода употребе (Закон о раду, члан Р. 3261-4).

Покривање трошкова превоза од стране послодавца подлеже испоруци или, уколико то није случај, предочењу ваучера од стране запосленог (Закон о раду, члан Р. 3261-5).

да, без доказа нисте у обавези да подмирите део трошкова претплате.

Знајте да и ви имате ...