Професионални интервју: интервју одвојен од интервјуа за процену

Све компаније морају да успоставе професионалне разговоре са свим својим запосленима, без обзира на радну снагу.

Овај интервју се фокусира на запосленог и његову каријеру. Омогућава вам да га боље подржите у његовим изгледима за професионални развој (промена положаја, напредовање, итд.) и да идентификујете његове потребе за обуком.

У принципу, професионални интервју мора се обавити сваке 2 године након приступања компанији. На крају 6 година присуства, овај интервју омогућава да се направи сажети попис професионалне каријере запосленог.

Такође се нуди професионални интервју запосленима који наставе са радом након одређених изостанака.

Не, не можете да наставите са оценом рада запосленог током овог професионалног разговора.

У ствари, професионална евалуација се врши током одвојеног интервјуа током којег састављате резултате протекле године (мисије и активности које се спроводе у односу на постављене циљеве, потешкоће са којима се суочавају, тачке које треба побољшати итд.). Поставили сте циљеве за наредну годину.

Разговор за оцењивање није обавезан за разлику од професионалног.

Ова два интервјуа можете обавити узастопно, али до ...