Делимична активност: стицање плаћеног одсуства

Делимична активност се успоставља када је компанија принуђена да смањи или привремено обустави своју активност. Систем омогућава надокнаду запосленима упркос нерадном радном времену.

Имајте на уму да се периоди када су запослени делимично активни сматрају ефективним радним временом за стицање плаћеног одсуства. Дакле, сва нерадна времена узимају се у обзир за израчунавање броја дана стеченог плаћеног одсуства (Закон о раду, чл. Р. 5122-11).

Не, не можете смањити број плаћених одмора које је запослени стекао услед делимичне активности.

Запослени не губи дане плаћеног одмора због периода када је стављен у делимичну активност.

Делимична активност: стицање РТТ дана

Такође се може поставити питање везано за стицање дана РТТ-а. Можете ли смањити број РТТ дана због периода делимичне активности? Одговор није тако једноставан као стицање дана плаћених одмора.

Заправо, од вашег колективног уговора зависи смањење радног времена. Одговор ће бити другачији ако се преузме РТТ