Боловање: обавестите послодавца што је пре могуће

Запослени на боловању мора, пре свега и што пре, да обавести свог послодавца. Без обзира на коришћена средства (телефон, е-пошта, факс), они имају користи, осим у случају повољнијих уговорних или уговорних одредби, од максималног периода од 48 сати за деловање. Поред тога, своје одсуство мора оправдати слањем а лекарско уверење о боловању. Овај сертификат (образац Церфа бр. 10170 * 04) је документ који је саставило социјално осигурање, а попунио докторе бити консултације. Састоји се од три компоненте: две су намењене за фонд примарног здравственог осигурања (ЦПАМ), једна за послодавца.

Потврда се мора послати послодавцу (део 3 обрасца) у роковима предвиђеним колективним уговором или, ако то није учињено, у „разумном року“. Да би се избегао било какав спор, увек је бољепошаљите боловање у року од 48 сати.

Исто тако, имате само 48 сати да делове 1 и 2 боловања пошаљете медицинској служби свог здравственог фонда.