До краја овог курса моћи ћете да:

  • сумирати и синтетизовати табеле података користећи једноставне графиконе;
  • користе методе визуелизације погодне за вишедимензионалну истраживачку анализу;
  • тумачити резултате факторске анализе и класификације;
  • препознају, у односу на проблем и податке, одговарајући метод за истраживање скупа података према природи и структури варијабли;
  • анализирати одговоре на анкету;
  • имплементирати метод за анализу текстуалних података
  • имплементирати факторијалне и класификационе методе на слободном софтверу Р

Укратко, бићете аутономни у примени и тумачењу вишедимензионалних истраживачких анализа.

Наставите да читате чланак на оригиналном сајту →

Наставите да читате чланак на оригиналном сајту →

ПРОЧИТАЈТЕ  Припрема за све: одважи се и успе