Дигитална производња наставља да расте. Креирамо, управљамо и размењујемо све више докумената и података унутар наших организација и са нашим партнерима. У великој већини случајева, ова нова маса информација се не експлоатише до своје фер вредности: губитак и дупликати докумената, нарушавање интегритета података доказне вредности, ограничено и неорганизовано архивирање, веома лична класификација без логике. дељење унутар структуре , итд.

Стога је циљ овог Мооц-а да вам да кључеве за спровођење пројекта управљања документима и организације података, током читавог животног циклуса информација, од креирања / пријема докумената, до њиховог архивирања са доказном вредношћу.

Захваљујући имплементацији методологије управљања документима побољшане вештинама управљања пројектима, моћи ћемо да радимо заједно на неколико тема:

  •     Упознавање са организационим и техничким стандардима за управљање документима
  •     Нормативне основе управљања документима
  •     Дигитализација докумената
  •     ЕДМ (управљање електронским документима)
  •     Стицање доказне вредности дигиталне документације, посебно путем електронског потписа
  •     Електронско архивирање са доказном и историјском вредношћу