Француске прекоморске територије данас морају да се суоче са неколико изазова који утичу на еколошке, економске и социјалне аспекте.

Овај курс пружа боље разумевање ове потребе за одрживим развојем у француским прекоморским територијама, и има за циљ да покаже да су људи и актери већ укључени у ова питања, на свим прекоморским територијама.

Овај курс се састоји од 3 дела:

Први део објашњава шта је 1 циљева одрживог развоја, универзалних, недељивих, прави компас одрживог развоја на међународном нивоу.

Смањење рањивости на глобалне промене, борба против сиромаштва и искључености, контрола отпада и загађења, преузимање изазова неутралности угљеника: 2. део представља главне изазове одрживог развоја и транзиције које треба прихватити за све прекоморске територије.

Коначно, трећи део вам доноси сведочења посвећених људи и актера, партнерских иницијатива развијених у три океана.