Колективни уговори: послодавац који не поштује уговорне одредбе о модулисаном непуном радном времену

Модулирани систем са скраћеним радним временом омогућава прилагођавање радног времена запосленог са непуним радним временом према високим, ниским или нормалним периодима активности компаније током године. Иако овај систем више не може да се примењује од 2008. године (закон бр. 2008-789 од 20. августа 2008. године), он се и даље односи на одређена предузећа која настављају да примењују продужени колективни уговор или компанијски уговор закључен пре овог датума. Отуда и чињеница да се одређени спорови на ову тему и даље воде пред Касационим судом.

Недавна илустрација са неколико запослених, дистрибутера новина са модулисаним уговорима на пола радног времена, који су запленили индустријски трибунал да захтевају, посебно, преквалификацију својих уговора у сталне уговоре са пуним радним временом. Они су тврдили да им је послодавац смањио стварно радно време, и да је то веће од обима додатних сати предвиђених колективним уговором (тј. 1/3 уговорених сати).

У овом случају се пријавио колективни уговор за компаније за директну дистрибуцију. Тако указује на:
« Узимајући у обзир специфичности компанија, недељно или месечно радно време ...