Уговори о концесији, који су били преферирано средство у Француској за развој великих инфраструктура, и даље су уговори по избору државе или локалних власти за модернизацију или изградњу нових јавних објеката. Правни режим који се примењује на ове уговоре је значајно еволуирао, посебно под утицајем Заједнице, да би прешао са интуиту персонае уговора на категорију уговора о јавним набавкама.

Овај МООЦ под називом „Концесије“ има за циљ да на дидактички начин представи главна правила која се примењују на ове уговоре.

Овај курс узима у обзир реформу из децембра 2018. којом се у француско право уводи „Кодекс о јавном реду“. .

Наставите да читате чланак на оригиналном сајту →