Opis

Из примера ћемо видети 6 основних елемената које треба укључити у ваше спецификације. Затим ћемо разговарати о свему што можете да додате да би био ефикасан и у складу са вашим потребама. Са спецификацијама квалитета, не само да ћете се окружити најбољим пружаоцима услуга који ће вам пружити подршку, већ ћете се пре свега позиционирати као менаџер пројекта, менаџер, доносилац одлука или ефикасан лидер.