И. ОПСЕГ ПРИМЕНЕ ОБАВЕЗЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРОЛАЗНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ
 Шта је здравствена пропусница?
 На која места утиче обавеза здравствене исказнице?
 Који је распоред примене правила здравствених пропусница?
 Ко су стручњаци забринути због обавезе подношења здравствене књижице?
 Да ли ће запослени млађи од 18 година имати здравствену пропусницу?
 Да ли особље у ресторану са терасом или само износе храну има здравствену књижицу?
 Да ли се обавезе здравствених пропусница примењују на колективне ресторане?
 Чему је намењено путовање на велике удаљености?
 Да ли ће запослени морати да носе маску на местима где је приступ неопходан предочењем здравствене књижице?

ИИ. ОПСЕГ ОБАВЕЗЕ ИМУНИЗАЦИЈЕ НА РАДНОМ МЕСТУ
 На које установе и запослене вакцинација утиче?
 Који је распоред одабран за обавезу вакцинације?
 Да ли је прилагођавање мјера планираних у прекоморским одјелима још увијек у ванредном стању?
 Шта је једнократни задатак?

ИИИ. УСЛОВИ ПРИМЕНЕ У ПРЕДУЗЕЋИМА
 Треба ли предвидети интеграцију посебних одредби у интерне прописе?
 Ко ће моћи да провери пратећу документацију купаца чије представљање је по закону потребно?