Le телекомуникација је постављено на 100% за запослене који могу да извршавају све своје задатке на даљину, уз могући повратак лицем у лице, највише један дан у недељи, уз ваш договор, када запослени изрази потребу.

Али од краја новембра 2020. употреба рада на даљину је еродирала. Министар рада позива компаније да се мобилишу како бисмо пронашли овај ниво рада на даљину.

Заправо, рад на даљину је начин организације који омогућава ограничавање социјалних интеракција на радном месту и у путу између куће и посла. Његова примена за активности које му омогућавају учествује у спречавању ризика од контаминације Цовид-19.

У његовој реализацији потребно је узети у обзир специфичности везане за радне организације, прилагодити опрему, дефинисати даљинско управљање. Није увек лако, посебно за мала и средња предузећа.

Да би одговорило на потешкоће са којима се сусрећу ове компаније, Министарство рада створило је понуду „Циљ рада на даљину“, да би подржало ВСЕ и МСП у организовању наставка њихових активности и примени рада на даљину, и на тај начин одговорило на здравствене препоруке.

„Циљ рада на даљину