Непримењивање БДЕС-а: ризици за компанију

Чињеница да компанија није основала БДЕС излаже је кривичној радњи због кривичног дела ометање (до 7500 евра казне).

Ову акцију могу покренути представници особља компаније (они се директно обраћају кривичном суду ради препознавања препреке за њихово правилно функционисање) или након достављања извештаја од инспекције рада.
Представници особља се такође могу обратити хитном судији за сажетак пресуда како би наредио поштовање одредби.

Али то није све! Касациони суд је већ истакао друге важне последице:

Одсуство БДЕС-а такође вас може довести у супротност са вашим обавезама у вези са индексом професионалне равноправности, јер се резултати и метода израчуна морају саопштавати изабраним званичницима путем БДЕС-а.

И немојте мислити да сте на сигурном ако сте поставили БДЕС: да бисте избегли санкције, требају вам комплетни и ажурни БДЕС ...

Неоснивање БДЕС-а: узрок смјене менаџера људских ресурса

У конкретном случају запослени одговоран за људске ресурсе