Многи задаци данас падају на терет општина. Међу овим активностима је и очување грађанског статуса који се повинује посебном правном режиму: приватном праву.

Заиста, градоначелник и његови заменици су матичари. У оквиру ове мисије, градоначелник делује у име државе, али под овлашћењем не жупана, већ јавног тужиоца.

Служба цивилног статуса, кроз регистрацију рођених, признања, умрлих, ПАЦС и склапање бракова, игра суштинску улогу како за сваког појединца, тако и за државу, јавне управе и све организације које морају да познају правну ситуацију Грађани.

Сврха ове обуке је да вас упозна са главним правилима која се односе на грађански статус 5 тренинга који ће покривати следеће теме:

  • матичари;
  • рођење ;
  • венчање
  • смрт и издавање извода из матичне књиге;
  • међународни аспекти грађанског статуса

Свака сесија укључује видео записе за обуку, листове знања, квиз и форум за дискусију како бисте могли да комуницирате са говорницима.

Наставите да читате чланак на оригиналном сајту →