Циљ овог МООЦ-а је да се једноставно позабави основним појмовима кривичног поступка.

Ићи ћемо са кривичним суђењем фокусирајући се на начин на који су кривична дела забележена, тражени починиоци, прикупљени докази о њиховој могућој кривици, коначно на правила која регулишу њихово кривично гоњење и њихову пресуду.

То ће нас навести да проучимо улогу истражних служби и правни оквир њихових интервенција, судске органе под чијом надлежношћу делују, место и права странака у поступку.

Тада ћемо видети како су судови организовани и место доказа у процесу.

Почећемо од основних принципа који структурирају кривични поступак и, како се будемо развијали, задржаћемо се на одређеном броју тема, често малтретираних када се помињу у медијима: прописани рок, право на одбрану, претпоставка невиности, полицијски притвор, интимна осуда, провере идентитета, истражни притвор и друго...

Наставите да читате чланак на оригиналном сајту →

Наставите да читате чланак на оригиналном сајту →

ПРОЧИТАЈТЕ  Развијте своју интеркултуралну интелигенцију