Принт Фриендли, ПДФ и е-пошта

Колективни уговори: судија који изриче поништај може одлучити да временом модулира његове ефекте

Од Макронових уредби, тачније уредбе бр. 2017-1385 од 22. септембра 2017. године која се односи на јачање колективног преговарања, када судија откаже колективни уговор, он има могућност да на време модулира ефекте ове ништавости. Сврха овог уређаја: осигурати колективне уговоре, ограничавајући негативне последице које могу настати ретроактивним отказивањем.

По први пут је Касациони суд покренут ради разматрања ове теме, поводом спора који укључује колективни уговор о фонографском издаваштву. Ово је потписано 30. јуна 2008. године, проширено је на читав сектор указом од 20. марта 2009. Неколико синдиката захтева поништавање одређених чланова додатка бр. 3 који се односе на услове запослења, накнаде и социјалне гаранције за плаће извођачи.

Прве судије изрекле су поништавање спорних чланова. Међутим, одлучили су да одложе ефекте овог отказивања за 9 месеци, односно за 1. октобар 2019. Циљ судија био је оставити разуман временски период социјалним партнерима да се договоре о новом ...

Наставите да читате чланак на оригиналном сајту →

ПРОЧИТАЈТЕ  Како раскинути уговор о приправништву?