Један од мојих запослених, који узима дрогу и краде новац из моје продавнице, отпуштен је због озбиљног кршења закона из овог разлога. Оптужује ме да сам ово поменуо клијентима и стога сматра да се његова смјена догодила у нерасположеним околностима. Иако је починио грешку, може ли му се обештетити?

Касациони суд је подсетио да чак и када је оправдано тешком кривицом запосленог, отказ овом може, због насилних околности које су га пратиле, проузроковати штету због које је основан да тражи одштету.

У прошлости је имала већ успостављену судску праксу према којој је основаност захтева за накнаду штете због нерасположених услова отказа уговора о раду независна од меритума овог другог.

У овом случају, запослени (менаџер локала) је пред индустријским судом поднео захтев за накнаду штете за моралну штету проузроковану околностима његовог отпуштања због озбиљног кршења закона, које су, према његовим речима, досадне. Замерио је свом послодавцу што се у јавности раширио разлоге за отказ подсећајући да узима ...