Продужено одсуство због болести: разлог за отказ

Не можете отпустити запосленог због здравственог стања због патње због дискриминације (Закон о раду, члан Л. 1132-1).

С друге стране, ако болест једног од ваших запослених резултира поновљеним одсуством или продуженим одсуством, судови признају да је могуће отпустити га под два услова:

његово одсуство ремети правилно функционисање компаније (на пример, преоптерећењем посла које тежи осталим запосленима, грешкама или кашњењима која су могла настати итд.); овај поремећај повлачи за собом потребу да се обезбеди његова трајна замена. Дефинитивна замена болесног запосленог: шта се под тим подразумева?

Трајна замена запосленог одсутног због болести претпоставља спољно ангажовање у ЦДИ. Заправо, ангажовање особе на уговор на одређено или на привремени начин није довољно. Исто тако, нема коначне замене ако функције болесног запосленог преузима други запослени у предузећу или ако је посао распоређен између неколико запослених.

Регрутовање се такође мора обавити у датуму близу отпуштања или у разумном року након ...

Наставите да читате чланак на оригиналном сајту →

ПРОЧИТАЈТЕ  05| Који су услови за преузимање пројеката професионалне транзиције?