Презентација општег оквира отворених послова, „искрени послови +“ за младе до 26 година и експериментисање на територији Реуниона


1.1 Који је принцип бесплатне употребе?

Бесплатни послови су шема помоћи за запошљавање која има за циљ да одговори на неједнакости са којима се суочавају неки наши суграђани: са једнаким квалификацијама, узрастом и путовима каријере, становницима је заиста теже приоритетне области градске политике (КПВ).
Принцип је једноставан: отворени послови састоје се од новчане помоћи исплаћене било ком приватном послодавцу (компанији, удружењу) који регрутује тражиоца посла или младу особу праћену локалном мисијом која борави у КПВ, на основу уговора. на неодређено време (ЦДИ) или уговор на одређено време (ЦДД) од најмање шест месеци.

За стални уговор, исплаћена помоћ износи 5 ЕУР годишње током три године, наспрам 000 ЕУР годишње током највише две године за уговор на одређено време од најмање шест месеци. Између 2. октобра 500. и 15. јануара 2020, у оквиру распоређивања „Франц + запошљавање“, износ од ...