Плаћено одсуство: период одсуства

У многим компанијама период за одлазак на плаћени одмор почиње 1. маја и завршава се 30. априла, или чак 31. маја.

Дани који се неће узети након овог датума су изгубљени.

Постоје ситуације у којима је одлагање дозвољено.

Да бисте се организовали, са својим запосленима сачекајте колико дана одмора треба да искористите пре истека рока и планирајте одсуство за сваки од њих.

Важно је проверити да ли су сви запослени могли да узму свој плаћени одмор.

Ако запослени сматра да вашом кривицом није могао да искористи плаћени одмор, може пред индустријским судом захтевати накнаду штете за претрпљену штету.

Плаћено одсуство: пребачено у други период

Ако запослени није у могућности да искористи одсуство због изостанака повезаних са здравственим стањем (болест, незгода на раду или не) или материнством (Закон о раду, члан Л. 3141-2), његови празници се не губе, већ се одлажу.

За Суд правде Европске уније (ЦЈЕУ), запослени који није могао да искористи плаћено одсуство