Помоћ за запошљавање младих: продужење до 31. маја 2021

До 31. марта 2021. можете, под одређеним условима, користити новчану помоћ ако запослите младу особу млађу од 26 година чија је зарада мања или једнака 2 минималној заради. Ова помоћ може достићи 4000 евра током једне године за запосленог са пуним радним временом.

Да би се одржала мобилизација предузећа у корист младих, Министарство рада је најавило даље продужење ове помоћи до 31. маја 2021. Међутим, од 1. априла 2021. до 31. маја 2021. ова помоћ треба да буде само додељује се за зараде ограничене на 1,6 минималне зараде у логици постепеног повлачења помоћи.

Изузетна помоћ током рада: продужење до 31. децембра 2021

Изузетна помоћ може вам се доделити, под одређеним условима, ако ангажујете шегрта или запосленог на уговору о професионализацији. Ова помоћ, која у зависности од случаја износи 5000 или 8000 евра, недавно је обновљена, али само за месец март 2021. (погледајте наш чланак „Помоћ за приправништво и уговоре о професионализацији: нови систем за март 2021.“).

Проширење до ...