Од 15. јуна 2021

Када ЦПФ права запослених у сектори који припадају Окапиату су недовољни, могуће је затражити додатна средства од ОЦАПИАТ-а како би могли да финансирају остатак пројеката обуке.

У неким случајевима, а ово је новина примењена од 15. јуна 2021, а допринос за заједничку изградњу додељује ОЦАПИАТ (под одређеним условимаs).

Ко је забринут и за коју обуку? Све компаније са мање од 50 запослених, Без обзира на њихов сектор, они морају бити чланови ОЦАПИАТ-а, моћи ће да имају користи од финансирања до: 100% остатка који треба платити за било коју потврду која испуњава услове за ЦПФ (звања, дипломе, сертификат о професионалној квалификацији, ЦлеА итд.) ). Само компаније са више од 50 запослених у прехрамбеном сектору (и изузимајући компаније у сектору испоруке и извоза воћа и поврћа и компаније у мрежи сеоских економских центара), ОЦАПИАТ ће финансирати до: 1 ЕУР за потврду о стручној квалификацији 800 1 ЕУР за стручно звање или диплому 600 ЕУР за ЦлеА и ЦлеА Нумерикуе сертификате