У свету у коме је комуникација важнија него икад, важно је разумети предности комуникација писмено и усмено. Ова два облика комуникације су веома различита, али се могу користити на комплементарне начине за постизање већих и значајнијих комуникативних циљева. У овом чланку ћемо погледати предности комуникације написан et орале и како се оба облика комуникације могу користити са успех.

 Предности писмене комуникације

Писана комуникација је веома моћан начин за преношење идеја и информација. Предности писмене комуникације су бројне. Пре свега, писмена комуникација је трајни облик комуникације. Када нешто напишете, то је доступно за будућу употребу и може се поново користити или референцирати у будућности. Писана комуникација је такође ефикасан начин за преношење сложених и специфичних информација широкој публици. Писани материјали се могу делити и дистрибуирати људима широм света, што писану комуникацију чини веома погодном.

Предности усмене комуникације

Усмена комуникација је веома лични облик комуникације. Може се користити за стварање дубљих и значајнијих веза између људи који комуницирају. Усмена комуникација омогућава саговорницима да разумеју једни друге и боље саопштавају своје идеје. Поред тога, усмена комуникација се може лакше користити за разјашњавање нејасних ствари и за одговарање на питања саговорника.

Како користити писмену и усмену комуникацију на комплементаран начин

Оба облика комуникације, писмена и усмена, могу се користити на комплементарне начине за постизање већих и значајнијих комуникативних циљева. Писмена комуникација се може користити за пружање детаљних и сложених информација широкој публици, док се усмена комуникација може користити за стварање личних веза и разјашњавање нејасних тачака. Користећи оба облика комуникације на комплементарне начине, можете постићи боље резултате у својим комуникацијским напорима.

Zakljucak

У закључку, писмена и усмена комуникација су моћна средства која се могу користити заједно за постизање већих и значајнијих комуникативних циљева. Иако су ова два облика комуникације веома различита, могу се користити на комплементарне начине за пружање додатних погодности. Разумевањем и коришћењем предности писмене и усмене комуникације, можете побољшати своје напоре у комуникацији.