Уредба од 21. августа 2019. разјаснила је процедуре за примену Про-А, захтевајући од социјалних партнера да преговарају на нивоу професионалних грана споразума којима се утврђују сертификати који испуњавају услове за систем.
Једном закључени, ови уговори се подносе Генералној дирекцији за рад која потом продужава издавањем уредбе објављене у Службеном листу.

Подсећања ради, ово продужење подлеже испуњавању критеријума који сведоче о значајној промени активности у дотичном сектору. Ризик застаревања вештина запослених такође узима у обзир администрација.
У зависности од одредби о којима се преговара на нивоу филијале, на Униформацији је да покрије све или део трошкова образовања, као и трошкове превоза и смештаја настале у оквиру Про-А, на основу паушал. Ако га предвиђа грански споразум који је проширило Министарство рада, ОПЦО може у своје покриће укључити накнаде и законске и уговорне социјалне трошкове запослених, у границама минималне зараде по сату.

Напомена: када се обука одвија током радног времена, компанија је дужна да одржава ...