Уговор о науковању: кршење уговора

Уговор о науковању је уговор о раду којим се ви, као послодавац, обавезујете да приправнику пружите стручно образовање, делом обезбеђено у предузећу, а делом у центру за обуку за науковање (ЦФА) или одељењу за учење.

Раскид уговора о науковању током првих 45 дана, узастопних или не, практичне обуке у компанији коју је водио шегрт, може слободно да интервенише.

После овог периода од првих 45 дана, раскид уговора може се догодити само писменим споразумом који су потписале обе стране (Закон о раду, чл. Л. 2-6222).

У недостатку споразума, поступак отпуштања може се покренути:

у случају више силе; у случају озбиљног прекршаја од стране шегрта; у случају смрти мајстора приправништва послодавца у оквиру самосталне делатности; или због неспособности шегрта да се бави занатом за који је желео да се припреми.

Раскид уговора о приправништву може наступити и на иницијативу приправника. То је оставка. Прво мора контактирати посредника конзуларне коморе и поштовати отказни рок.

Уговор о науковању: раскид споразумом страна

Ако ти…