• описати основне флувијалне механизме и израчунати услове тока у рекама (предвиђање протицаја, прорачун дубине воде) барем приближним методама,
  • правилно поставити проблеме: претње рекама, претње које река представља за локално становништво (посебно ризик од поплава)
  • стећи већу аутономију и креативност захваљујући бољем разумевању контекста вашег рада.

Праћење курса и издавање сертификата су бесплатни

Opis

Овај курс се бави динамиком управљаних река на примерима терена од доказаног интереса и за јужне и за северне земље (Бенин, Француска, Мексико, Вијетнам, итд.).
Требало би да вам омогући да усавршите и обогатите своја знања из области хидрологије и квалитета воде, хидраулике и геоморфологије река, примењених на управљање рекама.
Нуди методолошка и техничка знања за процену стања водотока и разматрање интервенција које се могу пренети у различита окружења како на северу тако и на југу.