LНеједнакост између жена и мушкараца траје деценијама у свету рада. Жене зарађују у просеку 24% мање од мушкараца (9% разлика у платама остаје неоправдано), раде много више са скраћеним радним временом, а такође су суочене са сексизмом на послу, без обзира да ли је он свестан или не.

Закон од 5. септембра 2018. за слободу избора професионалне будућности посебно створена обавеза за предузећа са најмање 50 запослених да израчунају и објављују свој Индекс професионалне равноправности сваке године, најкасније до 1. марта и, ако њихов резултат није задовољавајући, поставити на своје место корективне акције.

Овај Индекс, израчунат на основу 4 или 5 индикатора у зависности од величине компаније, омогућава да се упусти у размишљање и акције побољшања овог питања. Подаци се деле на основу поуздане методе и омогућавају активирање полуга како би се окончао јаз у платама између жена и мушкараца.

Овај МООЦ, који је развило министарство надлежно за рад, има за циљ да вас упути на израчунавање овог Индекса и радње које треба предузети у зависности од добијеног резултата.