Делимична активност: режим обичајног права

Сатница за израчунавање накнаде за делимичну активност по општем праву остаје одређена на 60% бруто референтне плате, ограничена на минималну зараду од 4,5 сата.

Стопа која се примењује за обрачун накнаде штете исплаћене запосленом одржава се на 70% бруто референтне накнаде, ограничена на 4,5 сатне минималне зараде до 30. априла.

О чему остатак зависи, за послодавце, који зависе од система обичајног права, од 15%. Овај ниво подршке је тренутно заказан за 30. април.

Стопа од 36% додатка за делимичне активности теоретски би требало да се примењује од 1. маја 2021. године.

Делимична активност: заштићени сектори (анекси 1 и 2 или С1 и С1бис)

Послодавци чија се главна активност појављује на:

списак наведен као додатак 1 или С1 који посебно укључује сектор туризма, хотела, угоститељства, спорта, културе, превоза путника и догађаја; списак под називом Анекс 2 или С1бис који групише такозване сродне секторе и чија се главна активност појављује у Анексу 2 и који је претрпео одређено смањење за ...

Наставите да читате чланак на оригиналном сајту →

ПРОЧИТАЈТЕ  Зарадите новац на сајту 5еурос