Да ли сте заинтересовани за наводњавање? Да ли желите да разумете његове изазове, његове технике? На овом курсу, три наставника вас упознају са основним концептима наводњавања кроз видео записе и вежбе. Редовно, интервјуи са актерима на терену ће омогућити да се ови концепти ставе у практичан оквир.

формирана

Овај курс је организован у 6 модула (један недељно). Квизови и активности вам омогућавају да проверите своје знање.

preduslovi

Овај курс је намењен студентима основних и мастер студија заинтересованим за науке о животној средини, али и пољопривредницима, државним службеницима и консултантима из области управљања водним ресурсима и наводњавања. Почињемо са основама, тако да нису потребни никакви предуслови за праћење овог МООЦ-а.