La изузетан бонус куповне моћи, рекао "Мацрон" премија, најављено у децембру 2018. за смиривање беса жутих прслука, обновљено је за 2020. годину.

Њени услови плаћања су олакшани због здравствене, економске и социјалне кризе. Ево шта треба да знате.

Да ли испуњавате услове за бонус?

Да, све док сте уговором о раду на дан исплате повезани са предузећем или јавним предузећем индустријске и комерцијалне природе (ЕПИЦ) или административне природе (ЕПА), можете га добити, и то без обзира да ли имате уговор о раду на неодређено или одређено време, са пуним радним временом или са непуним радним временом, привремени, власник уговора о науковању или уговора о професионализацији итд.

Међутим, послодавац може резервисати бонус за запослене чија је накнада испод одређеног горњег нивоа.

Да ли је ваш послодавац дужан да вам то плати?

Не, његова исплата је добровољна. Одлука о исплати може бити споразум компаније или једнострана одлука послодавца.

супротно