Потпуно бесплатна премиум обука за ОпенЦлассроомс

Циљ овог предмета је да објасни правни основ за заснивање, вођење и престанак радног односа.

Да бисмо дали преглед правног оквира радних односа, изложићемо основне принципе који се односе на заснивање, вођење и престанак радног односа.

Хајде да размотри:

– Релевантне законске одредбе и њихова артикулација

– Врсте уговора о раду које послодавци могу изабрати према својим потребама, на пример врсту уговора (на неодређено или одређено време) и коришћење радног времена (пуно радно време, скраћено радно време).

– Последице отказа уговора о раду.

Наставите да читате чланак на оригиналном сајту→