Од прикупљања до прерасподеле, нова мини-локација „ за шта се користе социјални доприноси? »Позива вас да откријете финансирање социјалне заштите кроз 3 питања:

Одговори су врло сажети.

Дакле, мини-страница указује на то да послодавци, индивидуални послодавци, запослени и самозапослени радници доприносе УРССАФ-у (или МСА, ако потпадају под пољопривредну шему социјалне заштите). Социјални модел се финансира из социјалних доприноса:

22% зараде за доприносе запослених; 45% плате за доприносе послодавца.

Као послодавац, плаћате доприносе послодавца и запослених УРССАФ-у.

Сајт прецизира да УРССАФ редистрибуира прикупљене доприносе за више од 900 организација.

Они финансирају социјалну заштиту која посебно штити људе у случају болести, материнства, радне несреће, незапослености, пензије.

Такође се подсећа на разне мисије УРССАФ-а, посебно на пратњу и подршку компанија у потешкоћама (прилагођавање рокова плаћања).

УРССАФ је такође ту да гарантује одрживост нашег система заштите. А то пролази кроз верификацију и контролу, као и борбу против превара, скривеног рада.

На крају