Принт Фриендли, ПДФ и е-пошта

Овај МООЦ је намењен студентима који се припремају за пријемни испит за студије медицине или других природних наука, будућим студентима хемије, фармације, биологије, геологије или инжењерских наука. Такође омогућава да се недостаци уочени на почетку високог образовања што брже попуне. Коначно, омогућиће сваком радозналом да боље разуме свет око себе и открије основе фасцинантне науке. На крају овог МООЦ-а, учесници ће моћи да повежу макроскопске карактеристике материје са њеним атомским и молекуларним понашањем и савладаће основе квантитативне хемије, хемијске равнотеже и редокс реакције.

Овај МООЦ је намењен студентима који се припремају за пријемни испит за студије медицине или других природних наука, будућим студентима хемије, фармације, биологије, геологије или инжењерских наука. Такође омогућава да се недостаци уочени на почетку високог образовања што брже попуне. Коначно, омогућиће сваком радозналом да боље разуме свет око себе и открије основе фасцинантне науке.

ПРОЧИТАЈТЕ  АГС 2021: стопа је и даље непромењена