Уговор на одређено време: примат проширеног споразума о грани

У принципу, колективни уговор или проширени грански уговор могу поставити:

Што се тиче обнављања, у недостатку проширених уговорних одредби, њихов број је ограничен на 2 Законом о раду.
Трајање обнављања додато почетном трајању ЦДД-а не сме да премаши максимално трајање предвиђено гранским споразумом или, у супротном, допунским одредбама Закона о раду.

Што се тиче периода чекања, у недостатку одредби продуженог споразума о грани, период се рачуна према одредбама Законика о раду:

1/3 рока истека уговора, укључујући обнављање, када је то једнако или дуже од 14 дана; половина његовог трајања ако је почетни уговор, укључујући обнављање, краћи од 14 дана. Уговор на одређено време: изузетак до 30. јуна 2021

После првог разграничења, ова правила су ублажена како би се решиле последице здравствене кризе. Закон, објављен 18. јуна 2020. у Службеном листу, омогућава да се у споразуму о компанији утврди:

максималан број обнављања за ЦДД. Али…