АСАП закон: трајање и обнављање споразума о подели добити (члан 121)

Закон задржава могућност закључивања споразума о подели добити за период краћи од 3 године. Минимално трајање споразума о подели добити сада је годину дана.

До сада је овај смањени период био могућ само за компаније са мање од 11 запослених и под одређеним условима.
Ово је такође одобрено 2020. године на привременој основи да би се олакшало додељивање бонуса куповне моћи, али ова могућност је престала 31. августа 2020.

Такође је промењено трајање прећутне обнове. То више неће бити 3 године, већ период једнак почетном року споразума.

АСАП закон: нова правила за уговоре о штедњи запослених закључени на нивоу филијале (члан 118)

Једногодишње продужење времена дозвољено огранцима за преговоре

Већ неколико година разни закони планирају да филијале обавежу на преговоре о штедњи запослених, али сваки пут се рок помера уназад. Поновите се са АСАП законом који одлаже рок одређен законом ПАЦТЕ за годину дана.

Стога закон одлаже рок за огранке са 31. децембра 2020. на 31. децембар 2021. године