За уговоре на неодређено време: када је просечна плата за последњих дванаест месеци мања или једнака два СМИЦ-а, надокнада запосленог се задржава. Иначе, то представља 90% његове плате прве године, а 60% након прве године ако је курс више од годину дана или 1200 сати;

За уговоре на одређено време: његова накнада се обрачунава у просеку за последња четири месеца, под истим условима као и за уговоре на неодређено време;

За запослене на одређено време: његова накнада се обрачунава у просеку за последњих 600 сати мисије обављене у име компаније;

За раднике са прекидима: референтна плата се обрачунава на специфичан начин, али су услови за одржавање накнаде исти као и за уговоре на неодређено време.