Када вам порески органи не дају стопу као део пореза по одбитку, за одређене запослене мора се применити неутрална стопа. Ова стопа, коју морате да одредите, поставља се коришћењем подразумеваних мрежа стопа. Ове мреже су вредноване Законом о финансијама из 2021. године.

Порез по одбитку: стопа по одбитку

Као део пореза по одбитку, пореске власти вам пружају пореску стопу за сваког запосленог.

Постоји неколико начина за одређивање ове стопе намета:

  • уобичајена законска стопа или стопа израчуната за пореско домаћинство на основу последње пријаве пореза на доходак запосленог;
  • индивидуализована стопа која је опција за парове који су венчани или повезани ПАЦС-ом. Ова стопа је постављена за сваког супружника у складу са њиховим личним приходима. Уобичајени приход пореског домаћинства и даље подлеже пореској стопи ...