Обука на радном месту данас формализује стицање знања, како техничког тако и понашања, које се до сада одвијало неформално.