För Éric Dupond-Moretti ”måste vi alla tillsammans, medlemmar av samma ministerium, upprätthålla förtroendet för framtiden och leva upp till fransmännens förväntningar som - särskilt i denna svåra period - inte kan klara sig utan rättvisa ”.

När det gäller de åtgärder som ska vidtas:

- De unika mottagningstjänsterna för tvister förblir öppna men efter överenskommelse

- Den rättsliga verksamheten kommer att upprätthållas i närvaro av personer "vederbörligen kallade", i överensstämmelse med de hälsoåtgärder som gäller för covid-19

- Driftsättningen av bärbara datorer, som inte existerade under den första inneslutningen, särskilt för kontoristerna, måste slutföras "så snart som möjligt"

- Hälsoåtgärder kommer att tillämpas på fängelsepersonal såväl som på personal vars punktliga och regelbundna närvaro krävs

- När det gäller särskilt fängelser: "Överensstämmelse med hälsoåtgärder ifrågasätter inte levnadsförhållanden som att besöka rum eller arbeta i förvar", tillade Éric Dupond-Moretti. Under inneslutningen i mars stoppades alla besök och aktiviteter

- Verksamheten för ombuden för ungdomars rättsliga skydd (PJJ) kommer också att upprätthållas "med anpassningar och försiktighetsåtgärder