I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

  • Förstå i detalj principerna och frågeställningarna för öppen vetenskap
  • Mobilisera en repertoar av verktyg och tillvägagångssätt som gör det möjligt att öppna ditt forskningsarbete
  • Förutse framtida förändringar i praxis och regelverk vid spridning av vetenskaplig kunskap
  • Mata din reflektion om forskning, doktorsexamen och förhållandet mellan vetenskap och samhälle

Beskrivning

Fri tillgång till publikationer och vetenskapliga data, transparens för peer review, deltagande vetenskap... öppen vetenskap är en polymorf rörelse som strävar efter att radikalt förändra produktionen och spridningen av vetenskaplig kunskap.

Denna MOOC låter dig träna i din egen takt i utmaningarna och metoderna för öppen vetenskap. Den samlar bidrag från 38 talare från forsknings- och dokumentationstjänster, inklusive 10 doktorander. Genom dessa skiftande synvinklar har utrymme skapats för olika förhållningssätt till vetenskapens öppnande, i synnerhet beroende på de vetenskapliga disciplinerna.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →