Arbetstagaren lämnar till Transitions Pro en begäran om ekonomiskt stöd för sitt yrkesövergångsprojekt efter arbetsgivarens avtal till förmån för yrkesövergångsledighet. Denna begäran omfattar särskilt en beskrivning av omskolningsprojektet och den planerade utbildningskursen.

För att bli vägledd i sitt val av omskolning och i färdigställandet av sin fil kan den anställde dra nytta av stöd från en professionell utvecklingsrådgivare (CEP). CEP informerar, vägleder och hjälper medarbetaren att formalisera sitt projekt. Han föreslår en finansieringsplan.

Transitions Pro granskar den anställdes fil. De verifierar att den anställde följer villkoren för tillgång till PTP. De kontrollerar att omskolningsprojektet inte faller under arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetstagarna till deras arbetsplats, till förändringar i jobb och till deras fortsatta anställning. De undersöker relevansen av det professionella projektet enligt följande kumulativa kriterier:

Konsistensen hos TPP : yrkesbytet måste kräva genomgång av en certifieringsutbildning. Arbetstagaren ska i detta sammanhang i sin akt visa sin kunskap om verksamheten, förutsättningarna

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Behärska BtoBs kommersiella intervju