När det gäller utbildningskostnader mobiliserar den anställde de rättigheter som finns registrerade på hans personliga träningskonto (CPF) så att han kan finansiera sin utbildning. Han kan också dra nytta av ytterligare finansiering som betalas till Transitions Pro av finansiärer som är auktoriserade att göra betalningar på CPF (OPCO, arbetsgivare, lokala myndigheter, etc.). I detta sammanhang står Transitions Pro för utbildningskostnaderna. De täcker även kringkostnader som består av kostnader för transport, måltider och logi, under vissa förutsättningar. För anställda som har fått poäng under det professionella förebyggande kontot (C2P) kan de använda dessa poäng för att fylla på sitt professionella utbildningskonto. För mer information kan du konsultera följande webbplats https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home/salarie/vous-former/vos-demarches.html

När det gäller ersättning täcker Transitions Pro ersättningen till den anställde under dennes utbildningskurs, såväl som relaterade sociala avgifter och juridiska och avtalsenliga avgifter. Denna ersättning betalas av arbetsgivaren till den anställde innan den återbetalas av behöriga Transitions Pro.
I företag med färre än 50 anställda får arbetsgivaren på dennes begäran återbetalning av utbetald ersättning och lagliga och konventionella sociala avgifter i form av förskott, i

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  NECTAR: Nematodes Crops Taxonomy Leddjur