Ja, en rapport upprättas av handledaren i samverkan med bidragstagaren.
Denna balans bör tillåta avgöra om det är nödvändigt att tillhandahålla nya faciliteter eller mobilisering av en annan PDP-enhet till exempel.

Det påminner/specificerar de praktiska formerna för den övervakade prövningen (mål, start- och slutdatum, arbetstidens förläggning, huruvida den övervakade prövningen genomfördes på den ursprungliga tjänsten eller på en annan tjänst, den berörda verksamhetssektorn, namnet på handledaren i företaget och hans befattning, arbetsuppgifterna utfört under perioden och observationerna, faktorerna som underlättar återgången till arbete och de faktorer som begränsar den, behoven av anpassningar: tekniska, organisatoriska, mänskliga, under utbildning eller annat).

Rapporten skickas till arbetsgivarens företagsläkare, till sjukförsäkringens socialtjänst och till den specialiserade arbetsförmedlingsorganisationen som ansvarar för att stödja och hålla funktionshindrade i anställning, t.ex. Cap emploi, i förekommande fall.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Funktionshindrad arbetares status: vilka fördelar har det?