Eventuella arbetsolycksfall som inträffar under den övervakade prövningen täcks av primärsjukkassan eller allmänna socialförsäkringskassan, allt efter omständigheterna. I detta sammanhang bärs således bidraget av CPAM eller CGSS. Bidraget är fast och motsvarar det bidrag som lämnas för praktikanter i yrkesutbildning.

Arbetsolycksdeklarationen fylls i av det företag där den övervakade provningen genomförs. Riskkoden som företaget anger måste vara följande riskkod: 85.3 ha.