När skattemyndigheten inte ger dig en sats som en del av källskatten ska för vissa anställda en neutral sats tillämpas. Denna kurs, som är upp till dig att bestämma, ställs in med hjälp av standardraster. Dessa nät värderas av 2021 års finanslag.

Källskatt: källskattesatsen

Som en del av källskatten tillhandahåller skattemyndigheterna skattesatsen för varje anställd.

Det finns flera sätt att bestämma denna avgiftssats:

  • Gemensam räntesats eller skattesats beräknad för skattehushållet på grundval av den anställdes senaste inkomstdeklaration.
  • den individuella räntan som är ett alternativ för par som är gifta eller kopplade av en PACS. Denna sats fastställs för varje make utifrån deras personliga inkomst. Skattehushållets gemensamma inkomst är fortfarande föremål för hushållens skattesats ...