Praktikbonus 2021: beloppet

När praktikperioden i samma företag överstiger två på varandra följande månader, eller när denna varaktighet under samma skola eller universitet är två på varandra följande månader eller inte, får praktikanten en bonus vars belopp bestäms genom överenskommelse mellan filial eller utökat professionellt avtal (C. educ., art. L. 124-6).

I avsaknad av ett tillämpligt avtal är bonusens belopp 15% av taket per timme Social trygghet.

L 'ersättning praktik betalas varje månad och förfaller från den första dagen i den första månaden i skede.

För att fastställa praktikbonusen 2021 kommer det därför att vara nödvändigt att titta på timtaket för socialförsäkring 2021.

På grund av hälsokrisen har de olika värdena i taket för social trygghet inte ändrats för år 2021. För mer information om dessa skäl kan du läsa artikeln: Socialförsäkringstak 2021

Timmetaket för social trygghet ligger fortfarande på 26 euro för år 2021. Minimibonusen per praktikperiod är därför fortfarande 3,90 euro 2021.

Detta är bara ett minimibelopp som

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Finansiera ditt företag