Många behov har identifierats av CPNEF men två teman är viktiga och är föremål för omedelbart stöd (fas 1).

1. till utbildning för återupptagning ansikte mot ansikte. Det handlar om :

att välkomna allmänheten med hänvisning till strukturprojektet genom att integrera "barriärgester" och "fysisk distansering", säkerställa säkerheten för anställda, volontärer och användare, i linje med aktiviteterna och med respekt principer för ingripande av strukturer.

Uppmärksamhet kommer att ägnas åt publiken, särskilt barn och ungdomar, som kan ställa frågor och presentera moraliska och känslomässiga konsekvenser på grund av det sammanhang där de upplevde inneslutningen.

att genomföra strukturens projekt samtidigt som man anpassar hållningarna för dem som är involverade i utbildningen ansikte mot ansikte, liksom deras pedagogiska tillvägagångssätt under tiden för aktiviteter med allmänheten välkomna.

2. Lagledningsträning i ett sammanhang av betydande utveckling av distansarbete eller återupptagande av aktivitet men också av "tillfällig paus" med den professionella miljön för de anställda i delvis arbetslöshet / nedsättande stopp: animering av team, uppföljning av prestationer, kommunikation, upprätthållande av sammanhållningen av teamet och

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Exceptionellt statligt stöd: stöd till betald ledighet för de sektorer som drabbas mest av hälsokrisen