På regeringens initiativ föreskriver PLFR nu att ytterligare ett anslag på 30 miljoner euro frigörs för att finansiera en nödmekanism som syftar till att bevara sysselsättningen i föreningar.

Mer än de andra har den minsta av dem verkligen försvagats av konsekvenserna av Covid-19-epidemin. Denna nya stödmekanism riktar sig främst till små föreningar som inte har kunnat få hjälp från Common Law Solidarity Fund i sin traditionella form, samt föreningar som agerar på det ekonomiska området.

Huvudsyftet med denna nödanordning är att tillhandahålla ett skyddsnät och samtidigt undvika dödviktseffekter. Cirka 5.000 XNUMX föreningar bör kunna dra nytta av detta statliga stöd.

Från den första avskiljningsepisoden förra våren var det möjligt att använda den gemensamma solidaritetsfonden som finansierats av staten för associerande aktörer som anställer anställda. Men föreningarnas begäran om denna enhet har visat sig vara begränsad.

Från och med den 11 oktober 2020 hade endast 15.100 67,4 föreningar haft nytta av Solidaritetsfonden (totalt 160.000 miljoner euro), bland 120.000 XNUMX arbetsgivarföreningar, inklusive XNUMX XNUMX föreningar med färre än tio anställda ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  24 juni 2020 Covid-19: ECLAT-filialen lanserar sin plan för återhämtning av aktiviteter CPNEF ÉCLAT (tidigare Animation) vidtar utbildningsåtgärder för att möta behoven hos strukturer som bedriver återupptagande av aktivitet .