Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Mitt företag har överskridit tröskeln på 50 anställda och jag kommer därför att beräkna indexet för professionellt jämställdhet. Vi tillhör en SIU. Finns det specifika regler i detta sammanhang?

När det gäller professionellt jämställdhetsindex och UES bör vissa förtydliganden göras, särskilt om ramen för beräkning och publicering av resultat.

På beräkningsnivån för indexet vid UES

I närvaro av ett UES, som erkänns genom kollektivavtal eller genom domstolsbeslut, så snart CSE bildas på UES-nivå beräknas indikatorerna på UES-nivå (Labour Code, art. D 1142-2-1).

Annars beräknas indexet på företagsnivå. Det spelar ingen roll om det finns flera anläggningar eller om företaget ingår i en grupp, beräkningen av indikatorerna ligger kvar på företagsnivån.

Vid bestämning av arbetskraften som kräver beräkning av index

Indexet är obligatoriskt från 50 anställda. Om ditt företag är en del av en SIU, bedöms denna tröskel på nivån för SIU. Oavsett storleken på de företag som utgör den är den arbetskraft som beaktas vid beräkningen av index SIU: s totala arbetskraft.

Om publiceringen av indexet

Arbetsministeriet specificerar

LÄS  Instagram-marknadsföring för proffs